Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

“Ληστεία του αιώνα” σε βάρος μετόχων-Δημοσίου η ΑΜΚ της Τρ. Πειραιώς -Καταποντίζεται η μετοχή

 

ΠηγήΣοφοκλέουςIn

Σημείωση δική μας: Άλλη μία χαρακτηριστική περίπτωση κοινωνικοποίησης των ζημιών και ιδιωτικοποίησης των κερδών.

Ενα ακόμη καταστροφικό dilution – το τρίτο μέσα σε λίγα χρόνια – θα υποστούν το Δημόσιο και οι μικρομέτοχοι της Τρ. Πειραιώς, που θα δουν να εκμηδενίζεται η αξία των τοποθετήσεων τους σε μετοχές της τράπεζας, προκειμένου να διευκολυνθεί η επανιδιωτικοποίηση της μέσω ΑΜΚ και να ενισχυθεί κεφαλαιακά.

Οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα, συνιστούν ένα πραγματικό “πλιάτσικο” σε βάρος των (μικρο)μετόχων και του Δημοσίου, καθώς οδηγούν σε πλήρη απαξίωση των μετοχών τους, ενώ δίνουν τη δυνατότητα σε μεγαλοεπενδυτές και funds να αποκτήσουν μεγάλα ποσοστά συμμετοχής – και τελικά τον έλεγχο της τράπεζας, καταβάλλοντας συγκριτικά πολύ χαμηλό τίμημα.

Το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων καταργείται, οι νέες μετοχές θα διατεθούν με διαδικασία δημόσιας εγγραφής και book building – όπου θα διαμορφωθεί και η τιμή διάθεσης - ενώ πριν από την ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί reverse split και 16,5 τωρινές μετοχές θα γίνουν μία.

Με το reverse split το μέσο κόστος κτήσης των μετοχών που κατέχουν τώρα οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα εκτοξευθεί σε ...αστρονομικά επίπεδα.  Ακραίο παράδειγμα:

Το κόστος κτήσης των μετοχών που απέκτησε προ μηνών το ΤΧΣ από την μετατροπή των ομολογιών CoCos,  ανεβαίνει από 6 ευρώ ανά μετοχή σε... 99 ευρώ!!!

Ακόμη κι αν μπει στη νέα ΑΜΚ, το ΤΧΣ/Δημόσιο δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να κατεβάσει το μέσο κόστος σε τιμή προσεγγίσιμη χρηματιστηριακά.

Θα υποστεί λοιπόν τη μεγαλύτερη “ληστεία”, χάνοντας μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που έχει διαθέσει για τη στήριξη της Τρ. Πειραιώς μέσω CoCos – πέραν των 11,3 δισ. ευρώ που έχουν κοστίσει στο Δημόσιο οι ανακεφαλαιοποιήσεις..

Εξίσου καταστροφικό θα είναι το αποτέλεσμα και για τους (μικρο)μετόχους:

Εάν κάποιος έχει σήμερα μετοχές της Τρ. Πειραιώς ή αγοράζει στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή, για να μη χάσει πρέπει η μετοχή να βρεθεί στα... 12,90(!) ευρώ μετά το reverse split και την ΑΜΚ.

Ομως, οι μεγαλοεπενδυτές που θα καλύψουν την ΑΜΚ - κι όποιος άλλος έχει την οικονομική δυνατότητα να συμμετάσχει, θα αποκτήσουν τις νέες μετοχές σε τιμή όχι πολύ υψηλότερη από 1 ευρώ. (Αυτό προκύπτει από το επεξηγηματικό σημείωμα του ΔΣ της τράπεζας προς τους μετόχους, όπου αναφέρεται ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών "δεν θα υπολείπεται της ονομαστικής αξίας της μετοχής" - η οποία θα διαμορφωθεί σε 1 ευρώ μετά το reverse split). Είναι λοιπόν εντελώς απίθανο να πάει η μετοχή στα... 13 ευρώ, για να μπορέσει ο σημερινός μέτοχος να "πιάσει τα λεφτά του"

Γι αυτό η μετοχή καταποντίζεται, υποχωρώντας αυτή την ώρα κατά 19% στα 0,72 ευρώ, ενώ χθες είχε χάσει 6,4%.

Η άποψη του ΔΣ της τράπεζας

Το ΔΣ της Τρ. Πειραιώς γνωστοποίησε σήμερα τους όρους της ΑΜΚ, χωρίς να ανακοινώσει τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, η οποία θα διαμορφωθεί βάσει των προσφορών στη διαδικασία book building.

Τους λόγους για τους οποίους κρίνει αναγκαία τη διενέργεια αύξησης κεφαλαίου με περιορισμό ή κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης αναλύει σε επεξηγηματικό σημείωμα προς τους μετόχους.

Υποστηρίζει ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κρίνεται υπό τις παρούσες συνθήκες "δικαιολογημένη και προς το συμφέρον του ομίλου", καθώς παρέχει τη δυνατότητα ταχείας υλοποίησης της αύξησης κεφαλαίου, προσδίδοντάς της ταυτόχρονα τον μέγιστο δυνατό βαθμό ευελιξίας.

Οπως αναφέρει το ΔΣ, η κατάργηση των δικαιωμάτων θα διευκολύνει τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών με βάση αναγνωρισμένες διεθνώς διαδικασίες και πρακτικές, όπως το βιβλίο προσφορών.

Τονίζει επίσης ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν θα υπολείπεται της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα διαμορφωθεί σε 1 ευρώ μετά το reverse split.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου