Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Η Cosco δεν τηρεί ούτε τις μνημονιακές συμφωνίες και επιβραβεύεται

Νέα τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ δημοσίου και COSCO υπογράφηκε η οποία προβλέπει επί πλέον πώληση του 16% του λιμανιού στην πολυεθνική. Το πιο σημαντικό δεν είναι η νέα παραχώρηση ποσοστού(ξεπουλήματος συνέχεια) αλλά η ''άφεση αμαρτιών'' στην COSCO. Πριν φτάσουμε στην τελευταία σύμβαση πρέπει να πάμε λίγο πίσω στο 2016 και να δούμε τι προέβλεπε η πρώτη σύμβαση παραχώρησης ιδιωτικοποίησης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν η COSCO ήταν υποχρεωμένη εντός πενταετίας να πραγματοποιήσει επενδύσεις και έργα ύψους 293.130.000 ευρώ. Από αυτές μόνο το 34% έχει υλοποιηθεί οι υπόλοιπες εκκρεμούν ή δεν έχουν ξεκινήσει καν και η πενταετία παρήλθε. 

Για να δώσουμε την τάξη μεγέθους της αθέτησης της συμφωνίας από την πλευρά της COSCO η συνολική συμφωνία παραχώρησης το 2016 ήταν ύψους 1,5 δις ευρώ. Από αυτά τα 368,5 εκατομμύρια η COSCO τα κατέβαλε το 2016, 300 εκατομμύρια είναι οι υποχρεωτικές επενδύσεις που όπως αναφέραμε δεν έχουν γίνει και το υπόλοιπο ποσό από μερίσματα και μελλοντικές επενδύσεις(εκτιμώμενες) έως το 2052.